Logo gabinetu kosmetycznego AN

ul. Jurajska 23, Ujazd
gm. Zabierzów
tel. 600 757 070

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.. Urz. UE 119 z 4.05.2016) informuję Panią/Pana iż

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  Anna Baryła Gabinet Kosmetyczny An (adres: ul. Jurajska 23, 32-080 Ujazd, gm. Zabierzów).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia na wizytę oraz uzyskania zgody na wykonanie zabiegu. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinet Kosmetyczny An, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi.

Kraków, dnia 25 maja 2018 roku.